Del 1 Musikbranschens aktörer

 

Här tar vi oss en titt på musikbranschens olika delar, det finns såklart fler typer av aktörer men dessas existens kan nog alla skriva under på, dock är information av denna typ färskvara;

STIM, SAMI, musikförlag, skivbolag, bokningsbolag, distribution, aggregator, nätbutiker för nedladdning, streamingtjänster,  management, PR-bolag, media, arrangörer/festivaler, studios, internetsidor/communities, studieförbund.

 

STIM

 

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar. STIM bildades 1923 och har i dag cirka 50 000 anslutna medlemmar.

STIM bevakar de ekonomiska rättigheterna åt svenska och utländska kompositörer, bearbetare, textförfattare och deras förlag. När musiken framförs offentligt eller spelas in tar STIM betalt för detta och fördelar sedan pengarna mellan dem som äger rättigheterna till musiken. Anmäl alltid alla låtar till STIM för att undvika låtstölder och ekonomiska dispyter med dina bandmedlemmar om 10 år när ni är rockstjärnor. Anmäl också låtlistor när ni har spelat live, så att rätt person får ersättning för framförda verk.

STIM- bra informationsfilm

 

www.stim.se

 

 


SAMI

 

Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation bildades 1963, på initiativ av artisters och musikers fackliga organisationer. Deras uppgift är att tillvarata och främja de utövande artisternas och musikernas rättigheter samt ekonomiska intressen inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. I deras verksamhet ingår även att på olika sätt medverka till att främja ett svenskt kulturliv och stödja musikers och artisters utveckling. Deras medlemmar är artister och musiker i Sverige som medverkat vid en skivinspelning. SAMI har över 20. 000 anslutna artister och musiker som de förmedlar ersättningar till när musiken på något sätt framförs offentligt. Du har rätt till ersättning för offentligt framförda verk (på radio, TV, butiker, gym etc.) i 50 efter inspelningen. Du får själv se till att du blir uppskriven på en inspelningslista men det är producentens ansvar att skicka in den. Om en lista skickas in i efterhand kan SAMI avräkna ersättning 10 år bakåt i tiden.

www.sami.se

 

 

Musikförlag

 

”Gemensamt för alla musikförläggare är att deras viktigaste uppgift är att förmedla musiken från upphovsmännen till publiken. Ibland direkt till publiken och ibland via musikanvändare som i sin tur förmedlar musiken till publiken. Man kan se det som att låtskrivaren/upphovsmannen köper tjänster av musikförläggaren, där man naturligtvis bara ska köpa de tjänster man inte har lust, kunskap eller tid att utföra själv!”

 

(Det här är länken till Svenska musikförläggarföreningen som precis bytt namn till Musikförläggarna www.smff.se

 

Musikförlag ska försöka hitta användningsområden för den förlagda musiken som varken upphovsmannen eller skivbolaget tänkt på eller haft tid att arbeta med.Exempel på detta är pitchning av upphovsmäns låtar till andra artister. Det är av den anledningen som större musikförlag har låtskrivarstall anställda.Ett annat viktigt exempel på vad musikförlag arbetar med är synkronisering med reklam- eller mobiltelefonsindustrin. Incitamentet till detta är att musikförlagen vanligtvis har kontrakterat till sig 33% av upphovsmännens STIM-ersättning. STIM betalar ut artistens hela ersättning direkt till förlagen som drar av sin procent och betalar ut resten till upphovsmännen. Musikförlag administrerar och bevakar på så sätt artistens relation med STIM. Ett avtal mellan artist och förlag kan se ut på olika sätt; antingen sköter förlaget bara det administrativa med rättigheter och ersättning eller så har de också en roll som A&R eller manager. Förlagets del av STIM-ersättningen anpassas efter hur mycket förlaget gör och vad artisten sköter själv.

 

Ex:

Warner/Chappell (Led Zeppelin)

www.warnerchappell.com

 

Ten Songs (Crash Diet, Frida Snell)

www.ten.se

 

 

Skivbolag

 

Marknaden för försäljning av musik är till stor del som ni säkert redan vet väldigt exploaterad. Bara för att exemplifiera lite så kan vi titta på lite talande siffror. Det är mediekoncentration som gör att populärkulturen ser ut som den gör idag. Före 1998 brukade man tala om ”the big six” som var Sony, Universal, BMG, Poylgram, EMI & Warner. 1998 köpte Universal upp Polygram vilket resulterade i ”the big five” som tillsammans hade 77,4% av den totala världsmarknaden/försäljningen. (MEI World Report 2000). I och med att Sony köpte upp BMG för några år sedan så talar man numera om ”the big four”. Universal är störst, Sony BMG på en ganska trygg andra plats, EMI är trea och stackars Warner är sist på sina 11,3% av världsmarknaden. 2005 hade dessa fyra skivbolag (IFPI 2005) tillsammans 71,7%(!!!).

 

Övriga skivbolag i världen delade alltså på 28,3% av skivförsäljning, videoförsäljning och downloads. Om man bara ser till USA, som väl får anses som den västerländska kulturens mecka, (the big four: 81,87%, indiebolag: 18,13%) så är siffrorna ännu mer oroväckande ur någon form av kulturell likriktningsaspekt kombinerat med en inneboende västerländsk kulturimperialistisk ångest. Dessa siffror är från 2005.

 

(Ämne för diskussion. Hur ser framtiden för musikbranschen ut? Med tanke på Internets möjligheter, överkomliga produktionskostnader kontra skyhöga kostnader för reklam och annonser och svårighet att nå ut genom det enorma mediabruset.)

 

IFPI (International Federation of the Phonogram Industry)

Ett kontrollorgan och en juridisk företrädare för anslutna skivbolag. Har stämt en del privatpersoner för illegal nedladdning. För statistik över försäljning då skivaffärer/aggregators världen över raporterar in försäljingssiffror.

www.ifpi.com

 

SOM (Svenska oberoende musikproducenter): Anordnnar manifestgalan, delar ut stöd till anslutna independent skivbolag, informerar medlemmarna i upphovsrättliga frågor mm.En branschorganisation som liknar IFPI fast för Independentbolag.

www.som.se

 

Ex. på svenska indiebolag:

Imperial Records, www.imperial.se

Despotz Records, www.despotz.se

Hybris, www.hybrism.com

Smilodon, www.smilodon.se

 

 

Bokningsbolag

 

Utvecklingen i musikbranschen har gjort att det blivit svårt för en medelstor artist att tjäna ett uppehälle på skivförsäljning och STIM-ersättning enbart, vilket medför att exempelvis liveframträdanden blir en allt viktigare inkomstkälla. Ett bokningsbolag arbetar aktivt med att boka ut artister till arrangörer/spelställen och har ett nätverk för detta som artisten ofta saknar. En vanlig avgift som bokningsbolag tar är 20% av rent gage (all eventuell ersättning utöver resa, mat och boende). 

Ex. på bokningsbolag i Sverige:

 

AEG Live – Amerikansk ägare, startade svenskt kontor i september 2007. En av världens ledande konsertarrangörer. www.aeglive.se

 

Live Nation/EMA Telstar – Sveriges största bokningsbolag, Numera heter de bara Live Nation som är deras Amerikanska ägares namn. www.livenation.se

 

Luger – uppköpta av EMA/Live Nation men drivs under eget varumärke.

www.luger.se

 

Motor – uppköpta av EMA/Live Nation www.livenation.se

 

The Agency Group – Finns i Malmö,London,Toronto,Los AngelesochNew York.

www.theagencygroup.com

 

United Stage – Sveriges största oberoende/independent företag inom nöjesindustrin. Har även management för vissa av sina akter.  www.unitedstage.se

 

MonsteraBooking Agency – Relativt nytt bokningsbolag med många halvkända creddiga akter inom pop/rock. www.monstera.se

 

Distribution

 

Skivbolag distribuerar oftast sin musik via en distributör som säljer in och levererar skivor till skivaffärer.

 

Distributionskedjan ser ofta ut så här: Upphovsmän – Skivbolag – Distributör – Skivaffär – Konsument.

 

Ex:

Border – Sveriges största distributör. www.border.se

Playground – även ett skivbolag. www.playgroundmusic.com

TMC Nordic www.tmcnordic.com

Sound pollution (Hårdrock, Metal) www.soundpollution.se

 

 

Aggregator

 

Distributörer till nätbutiker kallas för Aggregators eller nätdistributörer. Som skivbolag kan du ladda upp eller skicka ett album eller en singel till din Aggregator som i sin tur kodar upp musiken till sina återförsäljare, på detta vis så slipper skivbolagen tidsödande arbete med att själva distrubera musiken på nätet.

 

Nätdistributionskedjan för musik ser ofta ut så här: Upphovmän – Skivbolag – Aggregator – Nätbutik för nedladdning/mobiloperatörstjänst – Konsument

 

Ex:

Inprodicon, (Bengans, Poplife, Skivhugget, Åhlens m.fl) www.inprodicon.com

 

 

Nätbutiker för nedladdning

 

Sen piratnedladdning blev populärt på internet så har de stora skivbolagen panikartat försökt skapa lagar och teknik för att förhindra olaglig spridning av musik på nätet.

Laglig nedladdning via nätbutiker står för en liten men växande del av skivbolagens totala försäljning. Det är framförallt mobiltelefoner och ringtones som är den mest lukrativa delen för nedladdningsidan av branschen.

 

Ex:

www.itunes.se

www.klicktrack.com

www.bengans.se

 

Streamingtjänster

 

I och med att ISP providers kan leverera snabbare uppkopplingar och att piratnedladdning har fått sämre anseende så har det skapat utrymme för billiga eller gratis/reklamfinansierade streamingtjänster. Många skivbolag har känts sig lurade av de låga ersättningsnivåer som streamingbolagen betalar ut, andra skivbolag med stora backkataloger tycker att det är en ny jättebra inkomstkälla för musik som sedan länge slutat sälja fysiska ex. Streamingtjänster är här för att stanna,  vad företagen kommer heta i framtiden återstår att se, men just nu är två stora Spotify och Grooveshark.

 

Ex:

www.spotify.com

www.grooveshark.com

 

 

Management

 

Ett management består av en eller flera managers. En manager tar hand om aktens affärer och försöker få så mycket förtjänster som bara möjligt åt akten. Tjugo procent på ALLA intäkter som akten har är inte en ovanlig procentnivå. Det är inte heller ovanligt att managers har en sorts A&R funktion för akten när det gäller image, låtkomposition och scenshow. Managers arbetar på lika många sätt som det finns managers och det är viktigt att akten väljer en manager som har ett arbetssätt som passar aktens egna arbetssätt.

När man kontrakterar en manager är det viktigt att noggrant gå igenom avtalet man skriver på (som med alla avtal förstås). Det finns många fällor att falla i så om man känner sig osäker på vad man ska kolla efter och vad man bör förhandla om, så är det lämpligt att låta en jurist (som är specialiserad på musikbranschen) gå igenom kontraktet.

 

Ex:

United Stage (även bokningsbolag)

www.unitedstage.se

 

Lunkan Music & Media

www.lunkan.com

 

Massive Management

www.massivemanagement.net

 

Swing Kids (även bokningsbolag)

www.swingkids.se

 

 

Promotionbolag/PR-bolag

 

Att få musik spelad i radio och recenserad i dags- och musiktidningar är inte det lättaste. Att få en video spelad på TV eller till och med vara med i TV är ofta ännu svårare.

Eftersom detta arbete är tidskrävande och bygger mycket på redan inarbetade kontaktnät väljer många att anlita företag som specialiserat sig på just promotion och Public Relations.

 

Ex:

Big is promotion, www.bigispromotion.se

 

Triada promotion, www.triadapromotion.se

 

 

Arrangörer/festivaler

 

Det finns väldigt många festivaler, klubbar och spelställen som arrangerar liveframträdanden med artister. Arrangörerna är ekonomiskt sett väldigt begränsade när det gäller att satsa på okända akter då det är mycket utgifter inblandade. Bakom många arrangemang står dock lokala ideella föreningar och då är oftast kraven på att artisterna ska vara kända inte alls lika höga. Det finns ett stort problem med helger då många arrangörer satsar på ”säkra kort” på helgen och betalar ett högre gage till en etablerad artist från ett etablerat bokningsbolag. I veckorna så finns problemet med att folk att dyka upp på spelningar, vilket medför att lokala akter måste vara dragplåster och en stor försiktighet med att dra på sig kostnader uppstår. Oetablerade artister får svårt att fixa spelningar med reseersättning i andra städer än hemstaden.

 

Ex:

Debaser Slussen, Debaser Medis, Debaser Malmö www.debaser.nu

Sticky Fingers (Göteborg) www.stickyfingers.nu

KB (Malmö) www.kulturbolaget.se

Hultsfredsfestivalen, www.rockparty.se

 

Studios

 

Det finns som alla vet otroligt många inspelningsstudios i landet. Det blir allt vanligare att akter gör en så kallad pre production. En ofta hemmagjord förinspelning av det material som ska spelas in i den riktiga inspelningsstudion. Förinspelningen är en bra referens för såväl tekniker som musiker att ha till hands under inspelningen. Särskilt viktigt kan det vara för teknikern att få en chans att höra låten och skapa en känsla för musiken och dess potential redan innan första tagningen är gjord.

Producenter brukar i vissa fall vara med bandet i studion och komma med förslag av mer kreativ och artistisk karaktär, ibland till den mån att även hen ska ha STIM-pengar. En känd producent kan vara en bra selling point.

 

Ex:

 

Polarstudion (Stockholm) http://www.polarstudios.se/

Svenska grammofonstudion. (Göteborg) www.svenskagrammofonstudion.com

 

Dug out (Uppsala) www.dugoutproductions.com

 

IF studios (Göteborg)  www.ifstudios.se

 

Studio Alphyddan www.replokal.com

 

 

 

Media

 

Ett mediaavsnitt om radio, TV och press kommer vara kopplat till promotionskolan vid ett framtida kurstillfälle.

 

 

Internetsidor och Communities

 

En relativt ny aktör i musikbranschen är hemsidor och communities som akter (men även företag) marknadsför sig själva genom. Det går mycket trender i detta, många nya sidor ploppar upp och kämpar om besökarstatistik. Vissa sidor verkar ha kommit för att stanna medan andra kommer försvinnna lika snabbt som de kom. Det handlar om att erbjuda något som en större konkurrent inte erbjuder eller att nischa sig hårt.

Dessa sidor kan vara ett bra verktyg för att försöka hypa sig själv eller sitt band. Det finns massor av sätt att skaffa sig uppmärksamhet och sticka ut, det är bara fantasin som sätter gränser…

 

Ex:

www.facebook.com

www.myspace.com

www.allears.com

www.upsweden.se

www.digfi.com

www.youtube.com

www.helgon.net (Metal, Hårdrock, Synth)

www.badboll.nu  (Trance, Techno,Electro)

www.skawars.nu (Reggae, Ska, Dub)

www.whoaa.nu (hip hop)

 

Studieförbund

 

Det statliga folkbildningsrådet sätter riktlinjer och finansierar till stor del studieförbundens arbete. Folkbildning betyder lärande och kan tillexempel bedrivas med andra i en studiecirkelform. Studiecirkelformen passar musik utomordentligt bra då musik är något man lär sig mer om bäst i grupp. Musik är en stor del av studieförbundens verksamhet och de kan ge artister stöd i olika former och studiecirklar kan dessutom ge ett rent ekonomiskt stöd förutsatt att vissa regler efterföljs. Studieförbunden arbetar framförallt lokalt och kvaliteten på deras verksamhet ur vårt musikperspektiv varierar. Studieförbund är ofta en bra och viktig källa till replokaler!

 

Ex: www.studieframjandet.se

www.replokal.com

 

 

 

Kommentera